MÁTE OTÁZKY?

KONTAKTUJTE NÁS!

REALIZOVANÉ

ZÁKAZKY

POZRITE SI

NAŠE PRÁCE

Vitajte na stránkach spoločnosti EKOM PLUS

Sme radi, že ste navštívili našu webovú stránku. Sme profesionálna firma pre výstavbu, rekonštrukciu a opravu ciest, komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a námestí.

Naša spoločnosť EKOM PLUS s.r.o. Vám zaručí profesionálny prístup, kvalitu poskytovaných prác a dodržanie zmluvných podmienok.

 
Budova EKOM PLUS, s.r.o.

FOTOGALÉRIA

Pozrite si naše práce

REFERENCIE

Z množstva realizovaných zákaziek vyberáme:

Objednávateľ:
Mesto Dunajská Streda
Rekonštrukcie miestnych komunikácií, výstavba parkovísk, chodníkov, autobusových zastávok, rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia
Objednávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Opravy a údržba ciest III/5095, III/5101, II/588, III/06427
Objednávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Rekonštrukcia, údržba, veľkoplošné vysprávky, opravy krytu vozoviek
Objednávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Zabezpečovanie celoročnej údržby ciest v správe TTSK