Z množstva realizovaných zákaziek vyberáme:

 • Vonkajšie komunikácie  a kruhová križovatka - Zábavno- obchodného centra MAX Dunajská Streda
  Objednávateľ: INGSTEEL s.r.o. Bratislava
 • Obnova povrchu miestnych  komunikácií  a chodníkov v rámci vytypovaných sídliskových celkov
  Objednávateľ: Mesto Galanta
 • Križovatka – cesta I/63 Veľký Meder
  Objednávateľ: Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest
 • Opravy a údržba ciest III/5095, III/5101, II/588, III/06427
  Objednávateľ – Nitriansky samosprávny kraj
 • Cesta I/75 a III/0622 Sládkovičovo – križovatka – Výstavba kruhového objazdu
  Objednávateľ: Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest
 • Rekonštrukcie  a údržba  miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a výstavba sídliskových parkovísk
  Objednávateľ: Mesto Galanta
 • Rekonštrukcie  miestnych komunikácií, výstavba parkovísk, chodníkov, autobusových zastávok, rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia
  Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda
 • Oprava miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
  Objednávateľ: Mesto Sereď
 • Opravy, rekonštrukcia a údržba ciest v správe TTSK
  Objednávateľ: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
 • Cesta II/507 a II/572 – križovatka -  Výstavba kruhového objazdu
  Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda
 • Zabezpečovanie letnej  a zimnej údržby vozoviek a miestnych komunikácií
  Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda
 • Zabezpečovanie celoročnej údržby ciest v správe TTSK
  Objednávateľ: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
 • Rekonštrukcia, údržba, veľkoplošné vysprávky, opravy krytu vozoviek
  Objednávateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
 • Oprava porušenej a deformovanej obrusnej vrstvy vozoviek
  Objednávateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s.
 • Oprava, rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií
  Objednávateľ: Obecný úrad Topolčianky
 • Vybudovanie  parkoviska v centre Mesta Galanta - za MsÚ Galanta
  Objednávateľ: Mesto Galanta
 • Cyklotrasy bez hraníc – I. etapa výstavby
  Objednávateľ: Združenie obcí mikroregión Klatovské rameno, Dunajská Streda
 • Rekonštrukcie  a obnovy ulíc Poľná, Športová a časť ulice I.Gyurcsóa v Dunajskej Strede
  Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda
 • Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií
  Objednávateľ: Správa a údržba Trnavského samosprávneho kraja
 • Modernizácia  ciest región Nové Zámky-  Komárno
  Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj