Spoločnosť EKOM PLUS  s.r.o. bola založená v roku 2000. Za obdobie takmer 15-tich rokov pôsobenia na slovenskom trhu  si firma svojim profesionálnym prístupom  k požiadavkám partnerov, kvalitou poskytovaných prác a dodržiavaním zmluvných podmienok získala svoje stabilné postavenie na trhu. Sila spoločnosti je najmä v profesionálnom prístupe, v  skúsenostiach, odbornom potenciály pracovníkov, výkonnosti techniky, v kvalite technológií a predovšetkým v dokonalom poznaní požiadaviek trhu.

Spoločnosť je  držiteľom certifikátov pre normy STN EN ISO 14001:2004STN EN ISO 9001:2009 a STN OHSAS 18001:2007 a má povesť spoľahlivého a korektného partnera.

 
Certop ISO 9001 Certop ISO 14001 Certop ISO 18001